Pilihan pelaburan terbaik di india untuk nri
Prestasi masa lalu tidak menjamin keputusan masa depan. Cukai perkhidmatan dan cess pendidikan perlu ditanggung oleh Pemegang Polisi mengikut kadar yang dikenakan.

Hak cipta terpelihara. Imej yang digunakan di laman web ini dan model yang difoto di dalamnya adalah untuk tujuan perwakilan sahaja dan tidak menunjukkan pemikiran atau idea peribadi seseorang. Pelayar Sesuai Laman Web: Saya selanjutnya mengisytiharkan bahawa, tanpa mengira nombor hubungan saya yang didaftarkan di NCPR Preferensi Pelanggan Kebangsaan NCPR atau NDNC Pendaftaran Kebangsaan Tidak Panggilan, apa-apa panggilan yang dibuat atau SMS yang dihantar sebagai tindak balas kepada permintaan saya tidak boleh ditafsirkan sebagai Komersial Tidak Diminta Komunikasi walaupun kandungan panggilan itu mungkin untuk tujuan menjelaskan pelbagai produk dan perkhidmatan insurans atau permintaan dan perolehan perniagaan insurans.

Pulangan seperti ditunjukkan dalam Ilustrasi Jualan hanya menggambarkan dan mereka tidak dijamin. Pulangan ilustrasi tidak menunjukkan batas atas atau bawah pengembalian yang mungkin anda dapatkan dengan dasar anda dan nilainya bergantung kepada beberapa faktor termasuk prestasi masa depan.pilihan pelaburan terbaik di india untuk nri

Untuk butiran lanjut tentang faktor risiko, terma dan syarat, sila baca risalah jualan dengan teliti sebelum menutup penjualan. Pelaburan dalam ULIPs adalah tertakluk kepada risiko pasaran yang berkaitan dengan pasaran modal. Faedah cukai adalah mengikut Undang-Undang Cukai Pendapatan yang sedia ada termasuk Akta Cukai Pendapatan, dan tertakluk dari semasa ke semasa.

Nama dan logo Morningstar adalah tanda berdaftar Morningstar, Inc. Maklumat, data, analisis dan pendapat "Maklumat" yang terkandung di sini: Morningstar, sekutunya, dan pegawai, pengarah dan pekerja tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan perdagangan, kerosakan atau sebarang kerugian lain yang timbul daripada penggunaan Maklumat. Sila sahkan semua Maklumat sebelum menggunakannya dan jangan membuat sebarang keputusan pelaburan, kecuali atas nasihat penasihat kewangan profesional.

Keputusan yang dipaparkan dalam kalkulator adalah berdasarkan andaian tertentu mengenai kadar pulangan. Sila ambil perhatian bahawa pulangan hanya ilustrasi dan mereka tidak dijamin. Pulangan tidak menunjukkan batas atas atau bawah pengembalian yang anda dapat dengan dasar anda dan nilai bergantung kepada beberapa faktor termasuk prestasi masa depan.

Ekonomi India adalah satu yang berkembang. Tiada faedah cukai yang tersedia untuk pelaburan anda dalam NCD. Berikut adalah 7 kesilapan pelabur yang biasa membuat apabila melabur dalam SIP: Selebihnya hasilnya, bagaimanapun, tidak boleh dipulangkan. Ia adalah kesedaran yang pahit yang melabur bukanlah kawasan saya mempunyai kemahiran dan oleh itu mulai mencari jalan ke hadapan. Mengikut pekeliling baru yang diluluskan oleh SEBI - Lembaga Bursa Efek India, warganegara dari negara lain, pilihan pelaburan terbaik di india untuk nri, pilihan pelaburan terbaik di india untuk nri warganegara asing yang bukan warganegara bukan India juga boleh berdagang secara langsung atau membuat pelaburan dalam masa nyata dalam dana bersama dengan syarat mereka datang sebagai Pelabur Asing QFI yang Qualified. Sekiranya anda melabur dengan berhati-hati dalam hartanah terkenal, ia dapat menghargai sedikit. Ini adalah pendapatan Tetap atau produk berorientasikan hutang. Pendapatan faedah dikenakan cukai seperti kadar slab cukai pendapatan anda.


Cukai Barangan dan Perkhidmatan perlu ditanggung oleh Pemegang Polisi mengikut kadar yang dikenakan. Semua caj lain hendaklah dikenakan mengikut terma dan syarat dasar.

pilihan pelaburan terbaik di india untuk nri